OBCHODNÉ PODMIENKY

Základní údaje o provozovateli internetové lékárny sos-lekaren.sk

Dodavatel a provozovatel internetové lékárny:

Lékárna Český ráj s.r.o. - IČO: 28856406, DIČ: CZ28856406, registrační číslo: oddíl C, vložka 31394 ; se sídlem Husova 393 (provozovnou Husova 73), 506 01 Jičín. Lékárna má licenci od Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Adresa provozovny internetové lékárny:

Jičín - Valdické předměstí, Husova 73, pěší zóna na proti ČSOB. Zde je i provozovna kamenné lékárny. Najít na mapě

Kontaktní údaje zákaznické servisu a objednávek:

TEL: +420 491 202 213
GSM:  +420 702 272 810, info@sos-lekaren.sk

Kontaktní údaje na odborný personál ohledně léčiv:

TEL: +420 491 202 212, info@sos-lekaren.sk

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

2102091264/2010
IBAN : CZ8620100000002102091264
BIC/SWIFT CODE : FIOBCZPPXXX

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
2. Uzavření kupní smlouvy
3. Platební podmínky
4. Dodací podmínky
5. Přepravné, typy přepravy
6. Dárky
7. Odstoupení od smlouvy
8. Vady zboží
9. Reklamace
10. Ochrana osobních údajů
11. Výměna zboží
12. Podnikatel jako kupující
13. Věrnostní a slevový program
14. Závěrečné ustanovení
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vztahy ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.sos-lekaren.sk (na internetové adrese www.sos-lekaren.sk; www.sos-lekaren.sk), kdy na jedné straně je společnost Lékárna Český ráj s.r.o., IČ: 28856406, se sídlem  Jičín - Valdické předměstí, Husova 393, PSČ 506 01 a provozovnou na adrese Husova 73, 506 01 Jičín, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 31394, vystupující ve smlouvách na straně prodejce, pronajímatele či poskytovatele služeby a na druhé straně je kupující (objednatel, spotřebitel).

1.2 Vymezení pojmů

1.2.1    Prodávající – prodávajícím se rozumí společnost Lékárna Český ráj s.r.o.
, IČ: 28856406, se sídlem Jičín - Valdické předměstí, Husova 393, PSČ 506 01 a provozovnou Husova 73, 506 01 Jičín, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 31394, vystupující ve smlouvách na straně prodejce, pronajímatele či poskytovatele služeb.

1.2.2    Kupující – Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím internetového obchodu smlouvu s prodávajícím, a která v tomto smluvním vztahu vystupuje jakožto kupující či objednatel.

1.2.3    Spotřebitel – Spotřebitelem se rozumí kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání

1.2.4.    Internetový obchod – Internetovým obchodem se rozumí e-shop provozovaný společností Lékárna Český ráj s.r.o.​ na internetových stránkách www.sos-lekaren.sk včetně všech spřízněných domén s přívlastkem „sos-lékárna“, jakož i jakýkoliv v budoucnu zřízený e-shop provozovaný společností Lékárna Český ráj s.r.o., na něž se budou vztahovat tyto všeobecné obchodní podmínky

1.2.5    Smlouva – Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb. případně obchodním zákoníkem zák. č. 513/1991 Sb.2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je umístění zboží do nabídky internetového obchodu. Přijetím návrhu kupujícím pak dojde odesláním elektronické objednávky, tedy okamžikem, kdy kupující dokončí veškeré kroky aplikace nákupu přes e-shop, tedy vložení zboží do košíku, vyplnění karty „nákupní košík“, vyplnění karty „dodací adresa“ a potvrzení rekapitulace (tlačítko dokončit). Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy elektronickou objednávku (a tedy veškeré podmínky smlouvy, včetně zvoleného způsobu dopravy a platby) potvrdí prodávající kupujícímu na uvedenou elektronickou adresu.

2.2 Veškeré nákupy realizované prostřednictvím internetového obchodu (přijetí návrhu na uzavření smlouvy v souladu s čl. 2.1) jsou považovány za závazné. Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat stav své elektronické objednávky ve třetím kroku objednávání (rekapitulace). Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad stvrzuje, že akceptuje platnou cenu objednaného zboží včetně výše přepravného, jakož i stvrzuje, že se důkladně seznámil s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek platných ke dni odeslání objednávky a dále částí obchodních podmínek pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy.

2.3 Podmínkou uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa pro doručení potvrzení o uzavření smlouvy. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři kromě jména a příjmení svou firmu, IČ, DIČ, sídlo, elektronická adresa pro doručení potvrzení o uzavření smlouvy. Kupující je povinen ve své objednávce zvolit způsob dopravy a způsob platby, který je závazný. Uvedení neplatných údajů či absence těchto údajů způsobí, že odesláním elektronické objednávky nedojde k uzavření smlouvy.

2.4 Smlouvu uzavřenou v souladu s výše uvedeným je možné (vyjma případů uvedených v VOP) měnit pouze písemným ujednáním obou stran. Písemně znamená i elektronickou poštou, pokud druhá strana písemně elektronickou poštou změnu podmínek smlouvy v plné míře odsouhlasí a potvrdí.

2.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží potvrzující email prodávajícího o potvrzení všech podmínek elektronické objednávky. Od tohoto okamžiku jsou strany smlouvy povinné plnit závazky ze smlouvy vyplývající, a to za podmínek níže uvedených. Potvrzení elektronické objednávky prodávajícím je automaticky generovaný email potvrzující doručení objednávky do elektronického systému prodávajícího. 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupující si v rámci elektronické objednávky zvolí jeden z následujících způsobů platby za zboží:V internetovém obchodě prodávajícího je možno zvolit z následujících způsobů platby za objednané zboží:

a) platba v hotovosti – kupující za zboží zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky na výdejně či při převzetí zboží při doručení tzv. dobírkou při přepravě

b) bezhotovostní platba – kupující uhradí cenu zboží bezhotovostním převodem příslušné částky ze svého účtu na účet Společnosti, případně vloží peníze na účet Společnosti na pobočce banky. Při bezhotovostní platbě je kupující vždy povinen uvádět variabilní symbol, který mu prodávající sdělil v potvrzení elektronické objednávky. Splnění povinnosti uhradit kupní cenu (cenu přepravy) nastává okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

3.2 Zvolený způsob platby ceny zboží se vztahuje i na způsob platby ceny přepravy, která je splatná spolu s cenou zboží.

3.3 Není-li sjednána platba zboží v hotovosti, je cena zboží včetně ceny přepravy splatná do 5 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím dle čl. 2.1 VOP. V opačném případě prodávající negarantuje dostupnost zboží, neboť zboží není pro kupujícího dále rezervováno.4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží, u kterého je vyznačeno „skladem“ expedováno:

a) v případě doručování  – je zásilka expedována resp. předána přepravci k přepravě ve lhůtě 2 pracovních dní po uhrazení kupní ceny včetně ceny dopravy nebo ve lhůtě 2 pracovních dnů po potvrzení elektronické objednávky v případě platby zboží na dobírku

b) v případě osobního odběru – je po objednání osobního odběru kupujícím (telefonicky, elektronickou poštou či uvedením poznámky do formuláře objednávky) zboží připraveno k vyzvednutí na výdejně poté, co kupující obdrží od prodávajícího výzvu k vyzvednutí elektronickou poštou

4.2 Dodací lhůta je závislá na zvoleném způsobu dopravy (viz odst. IV. VOP).

4.3 Je-li u zboží v nabídce internetového e-shopu uvedeno „na dotaz“, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit dodací lhůtu v závislosti na dodání zboží od výrobce.  O této skutečnosti bude kupující písmenně informován (elektrickou poštou). V případě, že prodávající nebude schopen vzhledem k nedostupnosti zboží od výrobce objednané zboží dodat, má právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na vrácení již zaplacené kupní ceny.5. PŘEPRAVNÉ, TYPY PŘEPRAVY A PLATBY ZA PŘEPRAVU

5.1 Zboží je dle charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:

a) Kurýrem PPL  
 Zboží bude zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky. V případě uvedení korespondenční adresy (odlišné od adresy fakturační), bude doručováno na tuto adresu. Zboží je zpravidla dodáváno do druhého dne od expedice a s tím, že kurýr informuje kupujícího telefonicky o čase a místě dodání. Váha zásilky je omezena do 20 kg.

b) Kurýrem GLS   Zboží bude zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky. V případě uvedení korespondenční adresy (odlišné od adresy fakturační), bude doručováno na tuto adresu. Zboží je zpravidla dodáváno do druhého dne od expedice a s tím, že kurýr informuje kupujícího telefonicky o čase a místě dodání. Váha zásilky je omezena do 25 kg.

c) Přepravní a výdejní službou Zásilkovna.cz Zboží je dodáno a připraveno k odběru zpravidla do druhého dne od podání. Provozovatel služby Zásilkovna.cz Vás informuje emailem či SMS, že je zboží připraveno k odběru na požadované pobočce. Váha zásilky je v tomto případě max. 5 kg.

 

5.2 Způsob přepravy si volí kupující. Prodávající si však vyhrazuje právo změnit zvolený způsob dopravy v případě, že bude jiný druh přepravy vzhledem k hmotnosti, rozměrům či balení zboží vhodnější. O tom je prodávající povinen kupujícího informovat. Kupující je povinen uhradit cenu přepravy i v případě, že byl způsob přepravy změněn prodávajícím dle výše uvedeného.


5.3 Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy. Cena přepravy je splatná spolu s cenou zboží dle zvoleného způsobu platby za zboží.

5.4 Cena přepravy činí v případě bezhotovostní platby (zálohová faktura):
    a) doručování kurýrem PPL– 3,99 EUR
    b) doručování PPL - výdejní místa – 2,89 EUR
    c) doručování kurýrem GLS – 3,99 EUR 

    d) doručování Zásilkovna.cz - 2,99 EUR


5.5 Cena přepravy činí v případě platby v hotovosti (popř. na dobírku):
    a) doručování kurýrem PPL – 5,49 EUR
    b) doručování kurýrem PPL - výdejní místa – 3,49 EUR
    c) doručování kurýrem GLS - 5,49 EUR
    d) doručování Zásilkovna.cz - 3,59 EUR

 

6. DÁRKY

6.1 Dárky se rozumí zboží, jež je poskytováno zdarma k jinému zakoupenému zboží od prodávajícího. Dárky jsou poskytovány na základě darovací smlouvy, kde prodávající je dárcem a kupující obdarovaným. Na dárky lze uplatňovat pouze práva vyplývající z darovací smlouvy a nevztahují se na ně ustanovení VOP o reklamaci, odstoupení od smlouvy, výměně zboží a další.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit poskytované dárky dle momentální dostupnosti a skladovým zásobám oproti nabídce v rámci internetového obchodu.

6.3 Na dárky nelze uplatňovat odpovědnost za vady dle čl.IX. VOP .

 

6.4 Dárky uvedené u zboží (Sada náplastí s polštářkem 5 kusůOvocný nápoj RelaxBonbóny Pectol s vitamínem C Krém NIVEA) jsou poskytovány při prvním nákupu a dále při nákupech, kdy se zákazník rozhodne nepřihlašovat do svého zákaznického účtu a nevyužívá tak náš slevový a věrnostní program. Odesíláme pouze jeden dárek ke každému druhu zboží bez ohledu na počet objednaných kusů.


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

7.1 Kupující, který je spotřebitel, může od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícím po dni, kdy převzal nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží příp. poslední položku, dodávku zboží, pokud byla dodávka zboží sestavena z několika položek, které jsou dodávány po částech.

7.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adreseLékárna Český ráj s. r. o.
, Husova 73, PSČ 50601, Jičín - Valdické předměstí nebo elektronickou poštou na adrese: info@sos-lekaren.sk, formou jednoznačného prohlášení. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

7.3 Na stránce www.sos-lekaren.sk může kupující elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

7.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Končí-li lhůta pro odstoupení ve dnech pracovního volna nebo státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den.

Důsledky odstoupení od smlouvy

7.5 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce kupující, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady.

7.6 S vrácením platby může prodávající vyčkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.7 Zboží prodávající zpět od kupujícího nevyzvedává. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat zboží spolu s dokladem o nákupu (originál pokladního dokladu, faktura) vlastním nákladem zpět nebo je předat osobně na adrese : Lékárna Český ráj s.r.o. Jičín - Valdické předměstí, Husova 73, PSČ 50601. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

7.8 Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

7.9 Nárok na odstoupení nezaniká porušením původního obalu.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

7.10 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.11 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

7.12 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nemožnosti dodat objednané zboží z důvodu doprodeje. O tom je povinen kupujícího neprodleně informovat.

 

7.13 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v okamžiku, je-li ke všem okolnostem zřejmé, že kupující zboží po dodání nezaplatí.

 

 

8. VADY ZBOŽÍ

8.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.2 Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 

8.3 Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 

8.4 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

8.5 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

8.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

8.7 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (ať už je zboží doručováno či si jej kupující přebírá osobně na výdejně). Pokud při převzetí zboží zjevné vady zboží kupující nenamítá, má se za to, že zboží je bez vad (není-li prokázán opak).

 

8.8 Je-li u zboží poskytována záruka, odpovídá prodávající i za vady, které se projeví v záruční době. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady vzniklé běžným či nadměrným užíváním zboží, jakož i vady vzniklé chybným užíváním, chybnou instalací či manipulací, nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi ke zboží. Odpovědnost za vady nelze uplatnit pro vady zboží, pro které bylo zboží zlevněno či o kterých kupující při koupi zboží věděl. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím.

8.9 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákona (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů), činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout delší záruku, než stanoví zákon. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v záručním listě také určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruční list se vydává kupujícímu na vyžádání.

8.10 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Společnost je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo reklamace uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující od skočení opravy zboží povinen převzít. Dojde-li k výměně zboží, nepočíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží.

8.11 Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak nepožívá práv spotřebitele, neboť za spotřebitele se považuje osoba, která uzavře smlouvu mimo svoji profesní či podnikatelskou činnost. Koupě se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku §2079 a násl. Podnikatel zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu dle čl. 7.1 -7.5 obchodních podmínek. Záruční doba zboží zakoupeného podnikatelem činí 6 měsíců od data zakoupení.


8.12 Léčivé přípravky lze vrátit pouze pokud jsou stahovány z podnětu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A to buď z důvodu závady v jakosti léčiv, a nebo změny v registraci. V těchto případech nebudou způsobeny objednateli náklady. Náklady uhradí provozovatel e-shopu Lékárna Český ráj s.r.o.

 


9. REKLAMACE

9.1 Práva z odpovědnosti za vady se uplatní u prodávajícího, pokud není uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy. Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatní kupující u prodávajícího následujícím způsobem:

1) Kupující zašle reklamované zboží (dále jen „reklamace“) prodávajícímu na adresu Lékárna Český ráj s.r.o., Jičín - Valdické předměstí, Husova 73
, PSČ 50601, s tím, že reklamace bude obsahovat:
            - kopii prodejního dokladu (faktury)
            - popis zjištěných závad (textový popis případně fotografii místa poškození)
            - reklamované zboží, a to včetně všech součástí a příslušenství

2) Prodávající do 3 dnů od přijetí reklamace rozhodne, zda se uplatní právo kupujícího z odpovědnosti za vady, a jakým způsobem bude reklamace řešena. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O tomto je povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu.

3) Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Vyřizování reklamací se řídí následujícími právními normami: Zákon 136/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb..

9.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího uvedené výše, přičemž je povinen Prodávajícímu věrohodným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno právě u něj. Kupující je povinen předat zboží při uplatnění reklamace čisté v souladu s hygienickými přepisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství.

9.3  Prodávající je oprávněn označit reklamaci za neoprávněnou (reklamace se nevztahuje na tyto případy) v případě, že:

•    vada vznikla běžným, nadměrným či chybným užíváním věci
•    vada vznikla nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi ke zboží
•    vada vznikla prokazatelně špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či
      použitím, užíváním zboží zejména v rozporu s návodem  kpoužívání
•    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
•    bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
•    byla vada způsobena působením počítačových virů,
•    byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
•    byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
•    bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku
•    bylo zjištěno, že předložený záruční list jeví zjevné známky úprav v údajích nebo je-li na zboží odlišné výrobní
      číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě

9.4 Po vyřízení reklamace je kupující povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak nebo nedohodnou-li jinak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý započatý týden. Při neúčinném doručení zboží, kdy možnost doručení byla zmařena kupujícím, učiní prodávající opětovné doručení zboží na náklady kupujícího.10. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

10.1 Osobní data (jako jméno, příjmení kupujícího, adresa bydliště kupujícího, dodací místo, telefon, e-mail, bankovní spojení na kupujícího popř. IČO, DIČ atd.), která jsou sdělována prodávajícímu prostřednictvím registrace v internetovém obchodu, která byla sdělena prodávajícímu během objednávky či další komunikace kupujícího s prodávajícím, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, vyjma těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky (reklamace) kupujícího (zejm. přepravní společnost) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro vyřízení konkrétní objednávky či služby, s čímž kupující výslovně souhlasí.

10.2 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující má právo poskytnutý souhlas dle výše uvedeného písemně odvolat a to zasláním na adresu sídla prodávajícího.

 

10.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující má právo poskytnutý souhlas dle výše uvedeného písemně odvolat a to zasláním na adresu sídla prodávajícího.11. SMLUVNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ MIMO REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 

11.1  Po dohodě s Prodávajícím je možné provést výměnu zboží (které je bez vad) za jiné,a  to za podmínek, na kterých se Kupující a Prodávající dohodnou, a to buď elektronickou poštou (žádost adresujte prodávajícímu na adresu info@sos-lekaren.sk) nebo telefonicky. Pokud s výměnou Prodávající souhlasí, je nové zboží Kupujícímu odesláno až poté, co Prodávající fyzicky obdrží od Kupujícího původní zakoupené zboží splňující podmínky uvedené v čl. 7.2 VOP. Výměna zboží bude provedena výhradně na náklady Kupujícího.

 


11.2  Na výměnu zboží dle předchozího odstavce není právní nárok.

 

12. PODNIKATEL JAKO KUPUJÍCÍ – ODLIŠNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

12.1 Podnikatelé (fyzické osoby podnikající dle živnostenského oprávnění nebo vedení v obchodním rejstříku a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), kteří uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím v režimu obchodního zákoníku. Z tohoto důvodu se na tyto smlouvy neuplatní ustanovení VOP o odstoupení od smlouvy či odpovědnosti za vadu a obdobně.


13. SLEVOVÝ A VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 

13.1 "Věrnostní program internetové lékárny www.sos-lekaren.sk" (dále jen "Program") je věrnostní program nabízející svým zákazníkům poskytování speciálních výhod plynoucích z provádění dalších nákupů v internetovém obchodě na adrese www.sos-lekaren.sk, který provozuje společnost Lékárna Český ráj s.r.o., se sídlem Husova 393 (provozovnou Husova 73), Jičín, 506 01, IČ: 28856406 (dále jen "Lékárna")


13.2. Program umožňuje zákazníkům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek slevu z nákupu vyjádřenou v procentech a body, za něž lze dle stanoveným podmínek využívat (čerpat) dárky.


13.3 Program vzniká automaticky po osouhlasení zařazení do programu při prvním nákupu a za splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech. Program je zcela dobrovolný a bezplatný.

13.4 Program může využívat osoba splňující všechny následující podmínky:

 • Zákazník provede alespoň jeden nákup v internetovém obchodě Sos-lekaren.sk

 • Zákazník nevyužije zákonnou lhůtu 14 dní na vrácení první zásilky

 • Zákazník provádí nákupní proces pod svými přihlašovacími údaji

 • Zákazník splňuje případné další podmínky dle těchto Pravidel

 

13.5 Zákazník může rovněž požádat v průběhu o ukončení v Programu. A to elektronickým oznámením na email info@sos-lekaren.cz. Ke dni zániku Programu zanikají veškeré nároky a oprávnění vyplývající z Programu. Zákazník nemá nárok na jakoukoliv náhradu za nevyčerpané body.

13.6 Zákazníci nejsou povinni využívat výhod vyplývající z Programu.

13.7 Slevový program je součást Programu, kde za stanovených podmínek Programu může zákazník čerpat slevu vyjádřenou v procentech z realizované objednávky a náleží mu sleva ve výši:

1% od druhého nákupu a při splnění podmínek v těchto pravidlech.
2% při celkové kumulované útratě na Sos-lekaren.sk nad 208 EUR včetně
3% při celkové kumulované útratě na Sos-lekaren.sk nad 417 EUR včetně

 

Nutnou podmínkou kumulace obratu je provádět nákupní proces pod svými přihlašovacími loginy, které byly zaslány zákazníkovi po 14 dnech od první objednávky. Slevy se vypočítavají ze "zaslouženého obratu" zpětně, tedy ze zaplacených a vyzvednutých objednávek. Přepočet slev proběhne v termínu cca 14 pracovních dní od expedované objednávky.

 

Kumulované slevy jsou započítávány od 1.12. 2013

13.8 Bodový program Sos-lekaren.sk je součást Programu, kde za stanovených podmínek může zákazník sbírat body, které může následně směnit za dárky. Přepočet bodů je prováděn následovně:

Za každých utracených 1,04 EUR za zboží vč. DPH = 1 bod

 

Upozorňujeme, že zákazníci, kteří provedou registraci na své IČO, nemohou využívat bodový program a získávat dárky z našeho katalogu odměn. Slevový program zůstává platný.

Nutnou podmínkou pro připisování bodů je provádět nákupní proces pod svými přihlašovacími loginy, které byly zákazníkovi zaslány po 14 dnech od první objednávky.

13.9 Nárok na získání obou benefitů je počítán ze „zaslouženého“ obratu, tedy ze zaplacených a vyzvednutých objednávek. Připsání benefitů proběhne v termínu cca 14 pracovních dní od realizované objednávky.

Body do Programu jsou započítávány od 1. 12. 2013

13.10 Čerpání benefitu vyplývající z části "Slevového programu Sos-lekaren.sk", tj. procenty vyjádřená sleva z konečné ceny produktu se děje automaticky po přihlášení do administrace věrnostního programu. Sleva se nevztahuje a nemá jakýkoliv vliv na cenu za ostatní služby jako je cena přepravy apod.

Čerpání benefitů z "Bodového program Sos-lekaren.sk" probíhá za stávajících podmínek:

 

 • Dárky za body je možné čerpat po přihlášení do administrace

 • Dárky si může zákazník prohlížet v katalogu dárků, který je k dispozici na stránkách.

 • Jakmile dosáhne zákazník příslušných bodů, je zákazníkovi v průběhu objednávky nabídnuta možnost směny bodů za příslušný dárek.

 • Sos-lekaren.sk si vyhrazuje právo kdykoliv a libovolně měnit dárky.

 • Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a zákazníkovi nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

 • Produkty za body nemají již vliv na kumulovaný obrat, ani se za ně nepřipisují žádné body.

 • Nasbírané body nemají povahu platebního prostředku a slouží pouze k uplatňování práv a povinností, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

 • Body jsou použitelné zákazníkem výhradně v rámci aktuálních podmínek a pravidel Programu.

 

Čerpání bodů je nevratný proces. Body propadají v těchto případech:

 

 • Zákazník učiní storno objednávky, která dárek za body obsahuje

 • Zákazník nevyzvedne zásilku, která dárek za body obsahuje

 • Zákazník učiní objednávku, která obsahuje dárek za body se způsobem zaplacení platební kartou a tato transakce neproběhne (po dohodě s infolinkou můžeme zaslat na dobírku)

 

Na zboží z věrnostního programu nelze uplatnit reklamace a ani jej vracet (ve smyslu odstoupení od smlouvy)
 
13.11 Body ani slevu nelze převádět na další osoby. Ve výjimečných případech lze dosažené benefity převést do jiného konta stejného zákazníka zasláním požadavku na email info@sos-lekaren.sk Jedná se zejména o případ změny emailu. Není ale možné slučovat benefity z více účtů do jednoho.

 

13.12 Body, stejně tak příslušnou slevovou skupinu je možno odebrat provozovatelem při technické závadě, či při jiném neoprávněnému připsání bodů. Zákaznici jsou povinni chránit své údaje, kterými přistupují do administrace Programu a v případě zneužití 3 osobou se sos-lekaren.sk zříká veškeré zodpovědnosti za škody tímto jednáním vzniklé.

 

13.13 Společnost Lékárna Český ráj s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo upravit pravidla programu. Lékárna Český ráj s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit program i bez udání důvodu. Účastníci budou o takové změně nebo úpravě pravidel programu informováni na adrese www.sos-lekaren.sk

 

13.14 Společnost Lékárna Český ráj s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit z programu jakéhokoliv zákazníka, pokud porušuje pravidla výše popsaná, či pokud porušuje jiná, např. etická pravidla.

 

Pravidla programu nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2013

 

 

14. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

14.1 Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může Společnost měnit a doplňovat, přičemž tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro kupujícího platí vždy obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Obchodní podmínky byly vytvořeny ve spolupráci s advokátní kanceláří. Obsah je zakázán kopírovat nebo dále šířit.


Všetko o nákupe
Kontakt
Obchodné podmienky
Ochrana osobních údajů
Doprava a platba
Užitočné odkazy
Vernostný program
Katalóg odmien
Môj účet
Zabudnuté heslo
Logo pro zásilkový výdej
léčivých přípravků Logo pro zásilkový výdej
léčivých přípravků
Copyright 2013 SOS LÉKÁRNA
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
kontaktní údaje na SÚKL: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel. +420 272 185 111, fax +420 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

Váš e-mail:
Heslo:

TOVAR BOL PRIDANÝ DO KOŠÍKA

Späť k nákupu Objednať tovar

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace